Բովանդակություն

Աուդիտի անհրաժեշտությունը

Շատ բիզնես նախագծերի հեղինակներ հսկայական գումարներ են վճարում վեբ կայքերի մշակման համար և համարում են, որ դրանով կայքի ստեղծման աշխատանքներն ավարտվում են: Սակայն, իրականում, առանց կայքի օպտիմալացման օնլայն շուկայում հնարավոր չէ ունենալ վաճառքի ցանկալի արդյունքներ: Եվ նախքան կայքի առաջխաղացման քայլերին անցնելը նախ պետք է իրականցնել կայքի աուդիտ /SEO աուդիտ/:

Կայքի աուդիտը վերլուծական աշխատանք է, որի արդյունքում հայտնաբերվում են կայքի սխալները, խնդիրները, թույլ կողմերը և ներկայացվում են դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունները: Այլ կերպ ասած, այն վերլուծությունն է ըստ տարբեր ցուցանիշների, որոնք անմիջականորեն ազդում են կայքի առաջխաղացման վրա:
Կայքի աուդիտը հնարավորություն է տալիս պարզել կայքի՝ որոնողական համակարգերի բարձր հորիզոնականներում չհայտնվելու պատճառները:

կայքի աուդիտ


SEO աուդիտը թույլ է տալիս.
• վերլուծել կայքի ընդհանուր վիճակը և հետևություններ անել,
• գտնել սխալները և դրանց առաջացման պատճառները,
• վերացնել կայքի առաջխաղացմանը վնասող բոլոր գործոնները,
• ստանալ անհրաժեշտ տվյալներ կայքի օգտակարության, կոնվերսիայի և վաճառքների բարելավման վերաբերյալ:

Կայքի աուդիտ ➞ Տեսակները

SEO աուդիտը գործնականում կարելի է բաժանել 4 փուլերի.
1. Տեխնիկական աուդիտ /Technical audit/
2. Ներքին աուդիտ /On-site audit/
3. Օգտակարության աուդիտ / Usability audit/
4. Մարքեթինգային աուդիտ /Marketing audit/

Տեխնիկական աուդիտն իրենից ենթադրում կայքի տեխնիկական խնդիրների բացահայտումը, ինչպիսիք են.
☛ կայքի բեռնման արագությունը
☛ SSL սերտիֆիկատի առկայությունը /https/
☛ տարբեր չափերի սարքերին ադապտացված լինելը
☛ անալիտիկ հաշվիչների ճիշտ տեղադրումը
☛ կայքի էջերի URL-ների ստուգումը և այլն:

Ներքին աուդիտը ենթադրում է կայքի ներքին ցուցանիշների վերլուծություն՝ որոնողական համակարգերի համար ընդունելի կառուցվածք ունենալու համար: Այն ներառում է.
☛ ներքին և արտաքին հղումների քանակը
☛ կրկնվող էջերի կամ կրկնվող բովանադակությամբ էջերի հայտնաբերումը
☛ meta tag-երի վերլուծությունը / meta title, meta description/
☛ վերնագրերի և ենթավերնագրերի կարգավորումը / H1-H6/
☛ բանալի բառերի կիրառումը և քանակը
☛ robots.txt, sitemap.xml էջերի առկայությունը
☛ նկարների ծավալն ու այլընտրանքային տեքստերի առկայությունը / alt tex/ և այլն:

Օգտակարության աուդիտը վերլուծում է կայքի հարմարավետությունը օգտվողի համար: Հարմար է համարվում այն կայքը, որտեղ օգտվողը կարողանում է արագ կողմնորոշվել և առանց դժվարության գտնել իրեն հետաքրքող ինֆորմացիան: Կարևոր է նաև կայքի դիզայնը, որն առաջինն է գրավում օգվողին և պահում կայքում: Օգտակարության ցուցանիշներին կարելի է դասել.
☛ կայքի պարզությունն ու օգտվելու հարմարությունը
☛ ուղղարդման վահանակի առկայությունը /navigation/
☛ բովանդակության եզակիությունը / unique content/
☛ նկարների որակն ու ադապտացիան բոլոր չափերի սարքերին / համակարգիչ, պլանշետ, անդրոիդ/

Մարքեթինգային աուդիտն անհրաժեշտ է կայքի առաջխաղացման ռազմավարության մշակման համար: Սահմանված բիզնես-նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է.
☛ վերլուծել կայքի թիրախային լսարանը
☛ ուսումնասիրել առաջարկների /պրոդուկտների/ առանձնահատկություններն ու շահավետությունը
☛ պարզել հիմնական մրցակիցների նկատմամբ առավելություններն ու թերությունները
☛ վերլուծել այցելությունների որակը
☛ ուսումնասիրել օգտվողների վարքագիծը
☛ ուսումնասիրել առավել դիտված էջեր և այլն:

Վերոնշյալ ցուցանիշների բարելավումը և կայքում սխալների շտկումը կօգնի բարելավել կայքի դիրքերը որոնողական համակարգերում և ներգրավել նոր հաճախորդներ՝ ապահովելով կոնվերսիայի աճ: Իսկ այդ հարցում ձեզ դե իհարկե, կօգնի SeoMaster-ը: